TOY OYUNLAR

@toy_istanbul

Sevgili Gizem Yıldız/ Yeni Çağrı ve Vatan gazetesi ile tiyatro üzerine söyleştik! Buyurunuz. https://t.co/i9WTyvFzRC
Erdi Isik
@ ErdiIsik2
07 Ara
Pandemi sürecinin özel tiyatroları getirdiği nokta son derece vahim! Taleplerimizin, başta @TCKulturTurizm olmak üzere tüm kamu otoriteleri nezdinde değerlendirilmesini, yerel yönetimlerin kaynak yaratarak desteğini ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ederiz. @ibb_kultur https://t.co/18QygKbXXi
Tiyatro Kooperatifi
@ TiyatroKoop
01 Ara